دسترسی سریع

معرفی مدیر کل


دکتر محمد رضا زارع بنادکوکی


دکتری، مهندسی صنایع - صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه میبد،
کارشناس امور پژوهشی دانشگاه یزد،
عضو مرکز پژوهشی مطالعات علم و فناوری


- سوابق :
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه،
مدیر گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه،
مدیر انتشارات دانشگاه،
دبیر و عضو شورای آموزشی دانشگاه،
دبیر و عضو شورای انتشارات دانشگاه،
عضو شورای پژوهشی دانشگاه،
دستیار نماینده تام الاختیار کنکور سراسری،
مسئول دبیرخانه علمی پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

- طرح‌های پژوهشی:
تدوین مقالات و پژوهش‌های توسعه‌ای با تاکید بر حوزه های اقتصادی و بازرگانی استان یزد-مجری،
تدوین سند راهبردی روابط بین الملل استان یزد- همکار اصلی،
تدوین طرح تجاری رصدخانه علم و فناوری در استان یزد- همکار اصلی.


- مقالات علمی:
مقالات ISI  چهار مورد
مقالات کنفرانسی 20 مورد
مقالات علمی پژوهشی 13 مورد
مقالات علمی ترویجی 2 مورد