دسترسی سریع

ارتباط با حوزه های مختلف
واحد آموزش و ترویج
واحد صادرات و واردات
واحد حقوقی
واحد نظارت بر اجرای استاندارد
واحد روابط عمومی

 
پست سازمانی نام و نام خانوادگی تلفن تماس پست الکترونیک
مدیر کل محمدرضا زارع بنادکوکی 37330438 mr.zare@isiri.gov.ir
معاون امور مالی و پشتیبانی محمدرضا کافی 37330431-5 داخلی 217 kafi.yazdstandard@isiri.gov.ir
معاون ارزیابی انطباق ناهید شجاعی فرد 37330431-5 داخلی 214 shojaei.yazdstandard@isiri.gov.ir
معاون آموزش و استانداردسازی زهرا جعفری 37330431-5 داخلی 268 jafari.yazdstandard@isiri.gov.ir
رئیس نظارت بر اجرای استاندارد فائزه خلیل زاده 37330431-5 داخلی 251 khalilzade.yazdstandard@isiri.gov.ir
رئیس واحد حقوقی مهین فخرآبادی 37330431-5 داخلی 230 fakhr.yazdstandard@isiri.gov.ir
رئیس واحد تایید صلاحیت زهرا توکلیان 37330431-5 داخلی 238 tavakolian.yazdstandard@isiri.gov.ir
رئیس واحد آموزش شهره نارگانی 37330431-5 داخلی 267 nargani.yazdstandard@isiri.gov.ir
رئیس واحد اوزان و مقیاسها محمد حسن زهتاب 37330431-5 داخلی 204 zehtab.yazdstandard@isiri.gov.ir
رئیس واحد صادرات و واردات هما باغیانی 37330431-5 داخلی 276 baghyani.yazdstandard@isiri.gov.ir
رئیس واحد فناوری اطلاعات مریم ماندگاری 37330431-5 داخلی 227 mandegari.yazdstandard@isiri.gov.ir
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل استاندارد استان یزد می باشد

 
نام حوزه نام مدیر/مسئول شماره تماس
اداره اوزان و مقیاسها جناب آقای مهندس خیرخواه داخلی 243
امور آزمایشگاهها سرکار مهندس خانم شجاعی داخلی 238
اداره تایید صلاحیت جناب آقای مهندس اکرم زاده داخلی 265
امور تدوین سرکار خانم توکلیان داخلی 237
اداره اجرای استاندارد سرکار خانم مهندس قیصری داخلی 226
اداره امور صادرات و واردات سرکار خانم مهندس باغیانی داخلی 276
حراست جناب آقای مهندس محمود دشتی داخلی 207
اداره آموزش سرکار خانم عبدزاده داخلی 276
اداره فناوری اطلاعات سرکار خانم ماندگاری داخلی 227