دسترسی سریع

کالیبراسیون وسایل سنجش مظلوم واقع شده است

مدیرکل استاندارد استان یزد اعلام کرد:
کالیبراسیون وسایل سنجش مظلوم واقع شده است/مظلومیت کالیبراسیون وسایل سنجش استان
تهیه وتنظیم خبر:اکبر خیرخواه- 11/09/99
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد گفت:وظیفه کنترل اوزان و مقیاس ها و به عبارت دیگر کالیبراسیون وسایل سنجش استان مظلوم واقع شده است.
محمد رضا زارع بنادکوکی که به اتفاق معاونین اداره کل به مناسبت هفته بسیج به دیدار رئیس بسیج اصناف استان رفته بود در نشست بررسی مشکلات استاندارد در حوزه اصناف، افزود:بر اساس قانون جامع تقویت وتوسعه نظام استاندارد، چهار وظیفه کلی 1-ارزیابی انطباق 2- تایید صلاحیت 3- استاندارد سازی و4- اندازه شناسی و کنترل اوزان و مقیاس ها، بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران و به تبع آن، دوایر کل استانی نیز باید در همین راستا، گام بردارند.
وی ادامه داد:در استان دارالمومنین،دارالعباده ودارالعلم یزد، مسئولان اداره کل ودیگر متولیان استاندارد اعم از شرکت های بازرسی نمونه برداری و آزمایشگاه های همکار،در رابطه با انجام و به هدف رسیدن سه وظیفه اول به آن صورت نگرانی ندارند، منتهی دغدغه اصلی ما عدم امکان انجام همه جانبه وظیفه چهارم ، یعنی کالیبراسیون وسایل سنجش اعم از ترازوها، باسکول ها،پیمانه های تجاری و غیره است.
این مسئول تاکید کرد:بر اساس قانون جامع وماده قانونی  ضوابط اجرایی  اوزان و مقیاس ها و کالیبراسیون وسایل سنجش  که ما در اختیارداریم,اداره کل استاندارد استان یزد از طریق آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده وظیفه دارد ، حداقل یک نوبت در سال، نسبت به کنترل و کالیبراسیون این گونه وسایل اقدام نماید، ولی متاسفانه به دلیل عدم همکاری برخی از کسبه ، این وظیفه به طورکامل و مطلوب انجام نمی شود.
رئیس بسیج اصناف استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت:آن چه که مشخص است، اداره کل استاندارد استان یزد نیز مانند تمامی دیگر دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی کشوردر جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی گام بر می دارد،  که بسیج اصناف ضمن به کار گیری امکانات در اختیار، در همراهی بااین اداره کل، از هیچ کوشش و مساعدتی دریغ ندارد. 
محمد اسلامی گفت:خوشبختانه مردمان منطقه قنات و قنوت و قناعت به ویژه کسبه محترم آن به لحاظ انصاف و وجدان کاری در ایران و جهان شهره هستند و ما مطمئن هستیم که با همکاری یکدیگرو با فرهنگ سازی می توانیم دغدغه های اداره کل استاندارد استان یزد را به منظور رسیدن به اهداف قانونیش به حد اقل برسانیم.
وی در پایان گفت:آن چه که مسلم است، آموزش مبانی و مفاهیم استاندارد ، یکی از ابزارهای موثر توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد است، که امیدواریم با حمایت و کمک بسیج اصناف، مسئولین اتاق اصناف استان یزد بخشی ازبودجه آموزش خود رادراین زمینه مهم هزینه کنند.