دسترسی سریع

گامی بلند، در توسعه استانداردسازی استان یزد

انعقادتفاهم نامه با دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی استان یزد، گامی بلند در توسعه استانداردسازی درمنطقه قنات و قنوت و قناعت است.

انعقادتفاهم نامه با دانشگاه ها:
گامی بلند، در توسعه استانداردسازی استان یزد

انعقادتفاهم نامه با دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی استان یزد، گامی بلند در توسعه استانداردسازی درمنطقه قنات و قنوت و قناعت است.
به گزارش روابط  عمومی اداره کل استاندارد استان یزد، تفاهم نامه ی چهار ماده ایی که مشتمل بر 30بند است، توسط مسئولین ارشد اداره کل استاندارد استان یزد و دانشگاه اردکان امضاء وبا حضور دیگر دست اندرکاران مرتبط مبادله شد.
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد که به اتفاق معاونین مربوطه به اردکان سفر کرده بود در دانشگاه این شهرستان گفت: قانون جامع تقویت وتوسعه نظام استاندارد، چهار وظیفه کلی استانداردسازی،اوزان و مقیاس ها،تایید صلاحیت وارزیابی انطباق را برای ما مشخص کرده است که انعقادتفاهم نامه با دانشگاه ها ،مراکز آموزش عالی وپژوهشی ، دوایرو شرکت های دولتی، بنگاه های اقتصادی و همچنین سازمان های مردم نهاد، سبب تقویت توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و استاندارد سازی در جامعه می شود.
محمد رضا زارع بنادکوکی افزود: توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه، ازجمله دیگروظایف سازمان ملی استاندارد است که در سال‌های اخیر بیش از گذشته در کانون توجه مسئولین قرار گرفته است، بر این اساس تمامی دانشجویان رشته‌های مختلف، به ویژه گروه فنی ومهندسی می‌توانند با حضور در اداره کل استاندارداستان یزد و واحدهای تولیدی تحت پوشش استاندارد، کوله‌ بار علمی و تجربی خودشان را تکمیل کرده وباوسعت نظرواعتماد به نفس بیشتری وارد بازارهای کسب و کار، تجارت وصنعت شوند.
این مسئول درخصوص جزِئیات بیشتر تفاهم نامه مبادله شده افزود:همکاری در زمینه تالیف، ترجمه و نشر کتب، مقالات، اسناد استاندارد واجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز استاندارد یزد، هدایت و حمایت از پایان نامه های تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در راستای اولویت های اداره استاندارد ،از جمله تعهدات دانشگاه اردکان است.
 رییس دانشگاه اردکان نیز دراین نشست گفت: با هدف برداشت گام های عملی اجرای مفاد تفاهم نامه، بزودی فهرست تجهیزات و امکانات دانشگاه اردکان، با ذکر بندهای عملکردی، به اداره کل استاندارد استان یزد ارائه می شود تا مسئولین حوزه آزمایشگاهی وفنی استانداردیزد، با توجه به توان و ظرفیت آزمایشگاه، پیشنهادهای حوزه کاری ممکن را در راستای برنامه ریزی دانشگاه درجهت استقراراستاندارد 17025 و اعطاءتایید صلاحیت آزمایشگاه بررسی نمایند.
فاطمه بهجتی اردکانی در پایان افزود: برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با مباحث استاندارد، قواعدوقوانین در این حوزه، استانداردسازی وبه ویژه استاندارد شماره پنج ، توسط اداره کل استاندارد استان یزد، برای اعضای هیئت علمی این دانشگاه، یک ضرورت است که لزوم برنامه ریزی آن کاملأ حس می شود.