دسترسی سریع

برگزاری نشست مدیران استاندارد و واحدهای هیدروکربنی استان یزد

نشست مشترک مدیران واحدهای تولیدی فرآورده های هیدروکربنی استان یزدبا مدیران کل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران، دفترپیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دفتراموراقتصادی استانداری یزد و مدیرکل استاندارد استان یزد برگزار شد.

برگزاری نشست مدیران استاندارد و واحدهای هیدروکربنی استان یزد
تهیه و تنظیم خبر:اکبرخیرخواه – 01/12/99
نشست مشترک مدیران واحدهای تولیدی فرآورده های هیدروکربنی استان یزدبا مدیران کل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران، دفترپیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دفتراموراقتصادی استانداری یزد و مدیرکل استاندارد استان یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان یزد این نشست بنابه دعوت استاندارد یزدو با هدف بررسی رفع موانع و تسهیل در امورتولید وصادرات این دسته از واحدهای تولیدی انجام،  که در انتها به نتایج قابل قبولی هم دست یافت.  
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست گفت:مردمان یزد از دیر باز به امانت داری وپاکدستی شهره هستند که آمارهای بسیار پایین و قابل گذشت در تخلف های تولید، صادرات و واردات، تاییدی بر این ادعا است.
تقی تقی پورافزود:جامعه مصرف کنندگان باید در نظر داشته باشند که درشرایط فعلی جهان، ووجود تحریم های ظالمانه، پرداختن به تولید و صادرات واردات، کاری انرژی بر و پرچالش است که در این رهگذ ر گاهی اوقات با این مقوله روبرو می شویم که یک اشتباه تولید کننده ناخواسته وارد فرآیندهای اجرایی می شود ودرادامه نام تخلف به خود می گیرد که در اصل این گونه نبوده وپس ازبررسی ها، بازخوردگیری و دقت نظر تولید کننده، آثار اشتباهات محو می شود.
وی ادامه داد: راهبرد اصلی نمایندگان وزارت خانه های صمت، نفت وحوزه ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران در کارگروه مرکزی تعیین ماهیت فرآورده های نفتی تهران، تسهیل امورواحدهای صادراتی وتولیدی هیدروکربن است، که تکیه بر اسناد منشاء معتبر و خود اظهاری ، از جمله خدماتی است که این کارگروه ایجادکرده است.
محمدرضاافشاریان، مدیرکل دفترپیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزهم دراین نشست گفت:ماهیت کارفرآورده های نفتی، اعم از نظارت، تولیدوصادرات، همراه باچالش های خاص خود بوده و همگی افراد دست اندرکار، بانگاه افزایش رونق تولید، وایجادانگیزه تلاش، درکنارفعالان این عرصه هستند، ضمن این که برگزاری این گونه نشست های تعاملی، سبب رفع سوء تفاهم ها و ایجاد وحدت رویه می شود.
  مدیرکل اداره استاندارد استان یزد نیز دراین نشست گفت:از سال گذشته تاکنون ، توسط کارشناسان کارگروه تعیین ماهیت فرآورده های نفتی مستقر در استاندارد یزد، به بیش از 3 هزارپرونده تعیین ماهیت این فرآورده ها رسیدگی شده است، که نیمی از این پرونده ها مربوط به استان یزد و نیم دیگر متعلق به پرونده های واحدهای هیدروکربنی استان های دیگر می باشد.
زارع بنادکوکی افزود:طی مدت یاد شده این اداره کل با بضاعت اندک خود، سعی کرده است تا با وقت گذاری مضاعف حتی در ساعات خارج مقرری اداری،  به پرونده ها رسیدگی نماید تا به جهت طولانی نشدن پاسخ پرونده ها، صاحبان این گونه از بنگاه های اقتصادی، دچار ضرروزیان نشوند.
وی درپایان گفت:کارشناسان استاندارد یزد به صورت چند وظیفه ایی مشغول به کار هستند که دراین راستااز مسئولین استانی و کشوری تقاضا داریم این اداره کل را بیش از گذشته در کانون توجه خود قرار داده وبا تقویت آن به لحاظ منابع مالی و نیروی انسانی، این نهاد دولتی را درزمینه توسعه استانداردسازی درتمامی زمینه ها، یارویاورباشند.