دسترسی سریع

مدیرکل استاندارد یزد :

آزمون 340 باسکول ثابت هم کف دراستان

تا آخر بهمن ماه سال جاری 340 باسکول وسایل نقلیه چرخدار جاده ای ( ثابت هم کف) در سطح استان یزد مورد بازرسی وآزمون قرارگرفته است .

مدیرکل استاندارد یزد :
آزمون 340 باسکول ثابت هم کف دراستان
تهیه وتنظیم خبر: اکبر خیرخواه 14/12/99
تا آخر بهمن ماه سال جاری 340 باسکول وسایل نقلیه چرخدار جاده ای ( ثابت هم کف) در سطح استان یزد مورد بازرسی وآزمون قرارگرفته است .
این مطلب را مدیر کل اداره استاندارد استان یزد عنوان و افزود : از مجموع 340 مورد آزمون انجام شده برروی باسکول ها، تنها 37 مورد مردود و مابقی قابل قبول بوده اند.
محمد رضا زارع بنادکوکی گفت:  این گزارش گواه آن است که در بازرسی و آزمون های اولیه، حدود 90 درصد ازوسایل سنجش سنگین از وضعیت بسیار خوبی در استان یزد برخوردار بوده اند، ضمن این که موارد مردودی نیز پس از گرفتن تذکر و اخطار نسبت به رفع نقایص باسکول های خود، اقدام های لازم را انجام داده اند .
وی ادامه  داد: درخصوص باسکولهای وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای، براساس استاندارد ملی 10274 چهار نوع آزمون اولیه، بعداز تعمیرات، دوره ای و صحت توزین که مورد آخر عموماً به درخواست دارنده باسکول وبه منظور اطمینان از صحت عملکرد وسیله سنجش انجام می شود.
این مقام مسئول در توضیحات تکمیلی خود،در خصوص نوع آزمون هاگفت : آزمون اولیه وقتی است که ابتدا به ساکن توسط سازنده وفروشنده، باسکول سنگین در محل نصب و آماده بهره برداری است که در این شرایط، باحضور نماینده سازنده ( فروشنده) و خریدار،آزمایشگاه تایید صلاحیت شده توسط استاندارد مبادرت به آزمون ودر صورت صحت عملکرد، تاییدیه آزمون صادر و وسیله سنجش اجازه ادامه کار راپیدا می نماید.
زارع در خصوص آزمون دوره ای تصریح کرد: طبق ماده 15 از ضوابط اجرایی و مقررات اوزان ومقیاسها ووسایل سنجش ، آزمایش دوره ای در هر سال یک بار در سراسر کشور انجام می گیرد ولی در بعضی از موارد نسبت به وضعیت وسایل سنجش ممکن است در هر دوسال یکبار و یا با فاصله بیشتری طبق نظر مرکز اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود .
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد در پایان گفت: آزمون پس از تعمیرات وقتی است که به دلیل عیب ونقص فنی توسط تعمیرکار مجاز ،باسکول وسایل نقلیه چرخدار جاده ای تعمیرشده وبرای شروع مجدد بهره برداری از باسکول می بایست با حضور، مالک باسکول نماینده شرکت سازنده( تعمیرکار)، گواهی آزمون توسط آزمایشگاه همکار صادر شود.