دسترسی سریع

مدیرکل استاندارد یزد:  

اجرای طرح ویژه نظارت نوروزی در استان یزد

مدیرکل اداره استاندارداستان یزد گفت:اجرای طرح ویژه نظارت نوروزی درتمامی نقاط استان یزددرحال اجرا می باشد.

مدیرکل استاندارد یزد:  
اجرای طرح ویژه نظارت نوروزی در استان یزد
تهیه و تنظیم خبر:اکبر خیرخواه
مدیرکل اداره استاندارداستان یزد گفت:اجرای طرح ویژه نظارت نوروزی درتمامی نقاط استان یزددرحال اجرا می باشد.
محمد رضا زارع بنادکوکی که درآستانه نوروز1400ودر جمع کارشناسان وروسای دوایرحوزه معاونت ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان یزد، به ارائه گزارش عملکرددوره ایی مشغول بود، افزود:درقالب طرح طاها(طرح اجرای هماهنگ استاندارد)توسط کارشناسان استاندارد، بازرسی و نمونه برداری از واحدهای صنفی استان یزد باهدف کنترل بازار فروش و ایجاد آرامش خاطر در مصرف کنندگان درحال انجام می باشد.
وی ادامه داد :تا کنون 13هزارو800  موردبازرسی ونمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی سطح استان یزد انجام شده است، که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد خوبی را تجربه کرده ایم.
 این مسئول تاکید کرد: از تعدادگفته شده ، 2هزارو929موردآن مربوط به نمونه برداری از واحدهای تولیدی تحت پوشش سطح استان می باشد که بازرسان مربوطه، از این واحدها یک هزارو492مورد نیز بازرسی انجام داده اند.
زارع بنادکوکی در این خصوص گفت:همان گونه که همگان مطلع هستند، بازرسی و نمونه برداری اداره کل استاندارد استان یزد به خط تولید،بسته بندی وانبار کارخانه ها و واحدهای تولیدی مشمول استاداردهای اجباری و تشویقی محدود نمی شودوکالاهای مشمول استاندارد اجباری در مراکزعرضه، توزیع وخرده فروشی ها نیز مورد بازرسی و نمونه برداری قرار می گیرند که ورود به نوروز 1400 اهمیت کاررا مضاعف می کند.
مدیرکل اداره استاندارداستان یزدافزود:در راستا ی طرح طاهاو طی مدت گفته شده 9هزاروسیصدوهفتادونه مورد بازرسی و نمونه برداری نیز از واحدهای صنفی استان انجام شده است که عدد ثبت شده درخصوص نمونه برداری از این واحدها 170 مورد می باشد.
زارع بنادکوکی تاکید کرد:به منظور استمرارسطح کیفیت مورد انتظار در استانداردها، ضروری است نمونه کالاها پس از آزمون، شرایط انطباق با استانداردهای ملی مربوطه را احراز نمایند که در غیر اینصورت، مراتب قانونی تذکر، اخطار، جمع آوری ، توقیف و معرفی متخلفین به مراکز حقوقی و قضایی انجام می شود.
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد در پایان گفت:در این راستا تاکنون 2هزارو909مورد آزمون به روی کالاهای نمونه برداری شده از واحدهای تولیدی و صنفی انجام، که از این تعداد، بالغ بر 80 درصد منطبق با استانداردهای ملی بوده اند