دسترسی سریع

مدیرکل استاندارد یزد:

رشد140 درصدی بازرسی از واحدهای صنفی استان یزد

مدیرکل اداره استاندارداستان یزد گفت:بازرسی از واحدهای صنفی سال99 درمقایسه با سال98 دراستان یزد140 درصد رشد داشته است.

مدیرکل استاندارد یزد:
رشد140 درصدی بازرسی از واحدهای صنفی استان یزد
تهیه و تنظیم خبر:اکبر خیرخواه- 16/01/1400
مدیرکل اداره استاندارداستان یزد گفت:بازرسی از واحدهای صنفی سال99 درمقایسه با سال98 دراستان یزد140 درصد رشد داشته است.
محمد رضا زارع بنادکوکی که درآغاز سال1400ودر جمع کارشناسان وروسای حوزه اجرای استاندارد، به ارائه گزارش عملکردسال گذشته مشغول بود، افزود:سال 98 تعدادبازرسی از واحدهای صنفی استان یزد 3هزارو860 مورد بوده است در صورتی که درقالب طرح طاها(طرح اجرای هماهنگ استاندارد) ، بازرسی از واحدهای صنفی استان یزد، به همت کارشناسان استانداردبه 9هزارو209مورد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: طرح طاهاباهدف کنترل بازار فروش و ایجاد آرامش خاطر در مصرف کنندگان انجام می شود که در این راستا ودر سال99 عدد ثبت شده درخصوص نمونه برداری ازواحدهای صنفی، طی چهار مرحله اجرای این طرح 233 مورد می باشد.
مدیرکل اداره استاندارداستان یزد خاطرنشان ساخت:طی سال گذشته 13هزارو925 موردبازرسی ونمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی سطح استان یزد انجام شده است، که در مقایسه با مدت مشابه درسال98 رشد خوب 40درصدی را تجربه کرده ایم.
 این مسئول تاکید کرد: از تعدادگفته شده ، 2هزارو963موردآن مربوط به نمونه برداری از واحدهای تولیدی وصنعتی تحت پوشش سطح استان می باشد که بازرسان مربوطه، از این واحدها 1520مورد نیز بازرسی انجام داده اند.