دسترسی سریع

معرفی اداره کل

تاريخچه:

اداره کل استاندارد يزد در سال 1347 به عنوان شعبه استاندارد اصفهان تأسيس و تا سال 1354 نظارت بر کيفيت کالاهاي صادراتي را بر عهده داشت و ازآن تاريخ به بعد با توجه به فقدان آزمايشگاهها و نيروهاي متخصص لازم و همچنين اجباري شدن اجراي استاندارد 26 قلم کالا، کار خويش را از طريق بازرسي و نمونه برداري ارسال نمونه هاي اخذ شده به موسسه استاندارد ايران ادامه داد.

در سال 1361 با تأسيس آزمايشگاهي در حد آزمون فراورده هاي صادراتي استان ( انغوزه شيرين) و صدور گواهينامه صادراتي و تحقيق به لحاظ بهبود محصولات کشاورزي نظير پسته، سالامبور و کاليبره کردن وسايل سنجش فعاليت خود را گسترش داد.

در سال 1366 اين اداره از استاندارد اصفهان منفک و به صورت اداره کل درآمد. در راستاي سياستهاي دولت و با توجه به صنعتي شدن منطقه و افزايش حجم صادرات غير نفتي، تغييرات بنيادي در کيفيت و کميت فعاليتهاي آن بوجود آمد و بدين منظور پرسنل فني و تخصصي نيز افزايش يافت.