دسترسی سریع

درایام الله دهه فجرانجام شد:

گرامی داشت مقام زن دراستاندارد یزد

درایام الله دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی وبه مناسبت ولادت باسعادت دخت پیامبراعظم(ص) وروزمادر، مقام والای زن دراستاندارد یزدگرامی داشته شد.

درایام الله دهه فجرانجام شد:
گرامی داشت مقام زن دراستاندارد یزد
تهیه و تنظیم خبر:اکبرخیرخواه-19/11/99
درایام الله دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی وبه مناسبت ولادت باسعادت دخت پیامبراعظم(ص) وروزمادر، مقام والای زن دراستاندارد یزدگرامی داشته شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان یزد، این نشست با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی درسالن اجتماعات استاندارد یزد برگزارو به صورت تعاملی به کار خود ادامه داد.
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد با تبریک روزمادر و زن به حاضرین گفت:حدود نیمی از کارکنان اداره کل را بانوان تشکیل داده اند و این ازافتخارات مسئولین این نهاد دولتی است که اجزاء موتور پیش ران استاندارد یزد، از اختلاط جنسیتی نسبتا هماهنگ وخوبی تشکیل شده است.
محمد رضا زارع بنادکوکی افزود:بانوان این اداره کل در تمامی پست ها و مسئولیت ها اعم از کارمندی، کارشناسی و مدیریتی خوش درخشیده اند و با وجود همین عزیزان بوده است که استاندارد یزد تاکنون با همراهی مردان اداره کل، عملکردهای خوبی را به ثبت رسانده است.
وی در ادامه گفت: طرح ها وبرنامه های جدیدی در اداره کل استاندارد استان یزد ازقبیل گروه پژوهشی وکلینیک استاندارد، آزمایشگاه های مرجع کاشی و سرامیک، اداره های شهرستانی، دفاتراستانداردسازی وغیره درحال شکل گیری است که همت و تلاش زنان اداره کل بسیار مایه دلگرمی است.
مشاور اطلاع رسانی اداره کل نیزدرپایان این مراسم گفت:ممزوج لطافت، عواطف وظرافت زنان، بامقاومت ، استقامت وپیگیری مردان اداره کل، همیشه باعث شده است که برفضای اداره کل استاندارد استان یزد آرامش، معنویت ودقت حاکم باشدومراجعین استاندارد یزدبا آسودگی خاطر بیشتری، پیگیرامورخود بوده که این ادعا در فرمهای نظرسنجی ارباب رجوع به خوبی مشهوداست.