دسترسی سریع

مدیر استاندارد یزد در دهمین روز از دهه فجرخبر داد:

بیش از200 پروانه استانداردصادرو تمدید شد

مدیر کل اداره استاندارد استان یزددر دهمین روز از دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی گفت:از ابتدای امسال تاکنون206 مجوزوپروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادرو تمدید شد.

مدیر استاندارد یزد در دهمین روز از دهه فجرخبر داد:
بیش از200 پروانه استانداردصادرو تمدید شد
تهیه و تنظیم خبر- اکبر خیرخواه 21/11/99
مدیر کل اداره استاندارد استان یزددر دهمین روز از دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی گفت:از ابتدای امسال تاکنون206 مجوزوپروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادرو تمدید شد.
محمد رضا زارع بنادکوکی که در جمع شورای معاونین اداره کل به ارائه گزارش عملکرد مشغول بود افزود: طی این مدت 115 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادر شده است ،ضمن این که 33 مورد صدور مجوز استاندارد را در گزارش عملکرد حوزه نظارت براجرای استاندارد اداره کل استاندارد استان یزد را نیز شاهد هستیم.
وی ادامه داد: درراستای شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران  و لزوم پایش مهلت و تاریخ اعتبارپروانه های صادره از سوی این اداره کل،تعداد 58پروانه کاربردعلامت استاندارد اجباری و تشویقی نیز پس از انقضاء اعتبار قانونی سه ساله تمدید گردیده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: طی این مدت 64 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی باطل، که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میزان ابطال پروانه ها به حدود یک چهارم کاهش یافته است که این موضوع نشان گرپایش بیشتر استاندارد یزدو اهتمام مضاعف تولید کنندگان به اجرای استاندارد می باشد.
زارع  در پایان ارائه گزارش عملکرد حوزه نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل گفت: ازابتدای امسال تاکنون، شش فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری هم تعلیق ،که پس از احراز شرایط قانونی وبرآورده نمودن انتظارات اداره کل استاندارد استان یزد،از سه پروانه رفع تعلیق شد.