دسترسی سریع

برگزاری مصاحبه داوطلبان استخدامی استانداردیزد

جلسه مصاحبه استخدامی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی اداره کل استاندارد استان یزدبرگزارشد.

برگزاری مصاحبه داوطلبان استخدامی استانداردیزد
تهیه و تنظیم خبر:اکبرخیرخواه – 23/03/00
جلسه مصاحبه استخدامی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی اداره کل استاندارد استان یزدبرگزارشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان یزد، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، مصاحبه استخدامی هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سالن جلسات اداره کل استاندارد استان یزدطی دوروزمتوالی برگزارشد.
برپایه این گزارش، جلسه مصاحبه با حضور نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، نماینده بنیاد شهیدوامورایثارگران، سازمان بهزیستی استان، مدیرکل اداره استاندارد استان یزد ودیگر اعضاء صاحب نظر و خبره دراموراستاندارد ادامه یافت.
مدیرکل اداره استاندارد استان یزددر حاشیه برگزاری این جلسه به خبرنگاراداره روابط عمومی و اطلاع رسانی گفت:معرفی شدگان از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور، 16 نفرهستند که  از بین داوطلبین موجود تعدادهفت نفر پس از پشت سرگذاشتن رقابت های لازم به عنوان کارشناس امور استاندارد، جذب اداره کل استاندارد استان یزد می شوندو در حوزه های مختلف مشغول می گردند .
محمد رضا زارع بنادکوکی افزود: هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در دی ماه پارسال توسط سازملن سنجش و آموزش کشور برگزارشد که داوطلبان معرفی شده جهت شرکت در جلسه مصاحبه، افرادی هستند که ضمن کسب حد نصاب لازم نمره قبولی ، شرایط شغلی لازم را نیز احراز کرده اند.
وی ادامه داد: فرآیند مصاحبه براساس شاخص های ارزیابی سوابق آموزشی و پژوهشی، روان شناسی، دانش و مهارت شغلی دنبال شد، که پس ازجمع بندی امتیازات مکتسبه توسط داوطلبان، موارد به ستاد مرکزی سازمان ملی استاندارد ایران اعلام می شود.
این مسئول در پایان گفت:سئوالات پرسیده شده از داوطلبان توسط  اعضاء کمیته  استخدام، با توجه به هررشته شغلی بوده ، ضمن این که شاخص های رفتاری فردی، رفتارسازمانی و شاخص های موردی، محورهای سنجش ظرفیت های روان شناسی داوطلبان بوده است.