دسترسی سریع

مدیر استاندارد یزد:

نقش موثراستاندارد، دربرقراری ارتباط دانشگاه و صنعت

مدیرکل استاندارد استان یزدگفت: نقش موثر استاندارد دربرقراری ارتباط دانشگاه و صنعت بسیار مشهود و می تواند در این مقوله مهم، نقطه عطف باشد.
محمد رضا زارع بنادکوکی به مناسبت هفته پژوهش با رییس دانشگاه یزد دیدار و گفتگو کرد. 
وی ارتباط بین دانشگاه و صنعت را مهم ارزیابی کرد و گفت: دغدغه مهمی که امروزه ذهن مسئولان و برنامه ریزان استان را مشغول کرده است، عدم ارتباط مناسب دانشگاه و صنعت است. 
زارع در همین زمینه افزود: دانشگاه برای تربیت دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی انرژی و هزینه زیادی صرف می کند ولی متاسفانه به نظر می رسد که برخی از فارغ التحصیلان گره گشای خوبی برای بخش صنعت وحتی خدمات نیستند.

مدیر کل استاندارد استان یزد با بیان اینکه استاندارد پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت است؛ ادامه داد: این اداره کل می تواند ارتباط موثرتری بین صنعت و دانشگاه برقرار کند.
وی با اشاره به خلاء های آزمایشگاهی به ویژه در حوزه تعیین ماهیت فرآورده هاوصنایع شیمیایی گفت: مجتمع عظیم آموزش عالی می تواند نسبت به رفع این نقیصه اقدام کند.
مدیرکل استاندارد استان یز در ادامه تصریح کرد: اندازه گیری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، اسیدهای چرب روغن های خوراکی، بافت غیرمجاز در فراورده های گوشتی و لوازم خانگی از جمله مواردی است که دانشگاه یزد می تواند از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI)) گواهی استاندارد17025 ISO/IECبرای آزمون های محصول محوررا دریافت، که این حرکت ضمن درآمد زایی برای دانشگاه در افزایش مهارت های کاربردی دانشجویان هم بسیار موثر است.
زارع  گفت:کلیات درس اختیاری "استاندارد سازی" برای دوره های کارشناسی به ویژه رشته های فنی مهندسی با هدف ارتقاء سطح مهارتی آنان توسط کمیته برنامه ریزی وزارت علوم به تصویب رسیده است، که دانشگاه یزد می تواند افتخار تنظیم سرفصل های این درس را به نام خود به ثبت برساند.