دسترسی سریع

استاندارد، حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه و صنعت

با توجه به بررسی های انجام شده به نظرمی رسد که استاندارد، می تواند نقش موثری رادر پرکردن حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه و صنعت ایفا نماید.
این مطلب را مدیرکل استاندارد استان یزد در دیدار با رؤسا و مسئولان دانشکده های پردیس فنی مهندسی دانشگاه یزددر محل اداره کل، عنوان و افزود: ازآنجایی که مجموعه عظیم استاندارد به لحاظ ماهوی با محورهای کاری دانشکده های فنی مهندسی و همچنین صنعت هم راستا می باشد، در این زمینه می تواند ارتباط نامناسب دانشگاه و صنعت را ترمیم کند.
محمد رضا زارع بنادکوکی گفت: برکسی پوشیده نیست که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان، برای تربیت دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی انرژی و هزینه زیادی صرف می کنند ولی متاسفانه به نظر می رسد که برخی از فارغ التحصیلان، توانایی لازم جهت برداشتن موانع از سر راه تولید را ندارند، که امروزه این موضوع به عنوان یک مسئله مهم ، ذهن مسئولین و برنامه ریزان استان را به خودمشغول کرده است.
این مسئول تاکیدکرد:  اداره استاندارد یزد به عنوان یک نهاد حاکمیتی که مستقیم با صنایع وخدمات تحت پوشش خود در ارتباط است، به خوبی می تواند نیازهای انسانی و پژوهشی صنعت را به دانشگاه انتقال داده و متقابلا نقطه نظرات و دیدگاه های حوزه آموزش عالی را نیزبه سمع و نظرصنعت گران برساند.
مدیرکل استاندارد استان یز در ادامه تصریح کرد: برای این که شاهد یک ارتباط خوب و سازنده بین دانشگاه و صنعت باشیم، ضروری است متغیرهای پیشران جدیدی تعریف شود، که یک از این متغیرها تدوین استانداردهای ملی و بین المللی است.استانداردهای موجود مرتب در حال بازنگری هستند و دانشگاهیان استان می توانند به خوبی در این چرخه فعال باشند.
زارع در خصوص آموزش درس اختیاری "استاندارد سازی" برای دوره های کارشناسی به ویژه رشته های فنی مهندسی گفت: نصف مباحث این درس به صورت نظری و نصف دیگربا هدف ارتقاء سطح مهارتی دانشجویان جنبه کاربردی و عملی دارد که امیدواریم هرچه زودتر با تلاش دانشگاهیان استان، آموزش این درس اجرایی شود .