دسترسی سریع

اطلاعیه ها بيشتر

الزام وجود نام تجاری جهت صدور و تمدید پروانه ها

جهت صدور و تمدید پروانه استاندارد وجود گواهی معتبر ثبت نام تجاری الزامی است