دسترسی سریع

اطلاعیه ها بيشتر

فراخوان ارزیابی شایستگی ارزیابان و مدرسان جایزه ملی کیفیت

فراخوان ارزیابی شایستگی ارزیابان و مدرسان جایزه ملی کیفیت ایران فراخوان دوم -
سازمان ملی استاندارد ایران در نظر دارد نسبت به ارزیابی شایستگی و تقویت بانک ارزیابان و مدرسان جایزه ملی
کیفیت ایران برای دوره هفدهم اقدام نماید . لذا به منظور بررسی و احراز شایستگی متقاضیان محترم براساس ضوابط
و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، از همه ارزیابان و مدرسان محترم که دارای سوابق علمی و عملی مرتبط با
جوایز سرآمدی هستند دعوت می گردد نسبت به ثبت نام در سایت سازمان و ارسال مدارک و مستندات در سامانه
2088 اقدام نمایید. متقاضیان محترم جهت کسب اطلاع بیشتر می توانند با شماره /80/ حداکثر تا تاریخ 12
81211022820 دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران تماس حاصل فرمایند.
جهت ثبت نام به سایت سازمان به نشانی www.isiri.gov.ir بخش دسترسی سریع زیر منوی جایزه ملی کیفیت ایران مراجعه فرمائید.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در سامانه:
الف- عکس در قالب jpeg
ب- کارت ملی در قالب jpeg
پ-صفحات شناسنامه در قالب jpeg
ت-سوابق شغلی در قالب pdf
ث-سوابق تحصیلی در قالب pdf
ج- آموزش های گذرانیده شده در قالب pdf
یادآور می گردد :
- به مدارک دریافتی بصورت ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد؛